Registrering af respondenters aktiviteter

Rockwool fondens forskningsenhed indsamler og producerer ny viden inden for de samfundsproblemer vi står over for i Danmark. Der er især fokus på arbejdsmarkedsforhold og vores funktioner inden for velfærdssamfundet.

Forskningsenheden anvender flere metoder til dataindsamling, som både omfatter kvalitativ og kvantitativ data. Det omfatter blandt andet spørgeskemaer, interviews mv.

Produkt og formål
Alle disse dataindsamlingsmetoder kan være ret ressourcetunge at analysere og sortere. Med en custom app løsning, har vi sammen udviklet en app, der registrerer respondentens aktiviteter og lager disse i en database.

 

Hør mere om løsningen


Løsning
Responder modtager et unikt bruger login, hvorefter data til deres undersøgelse indlæses i applikationen.

Denne data lagres offline på den lokale enhed, så adgang til et datanetværk ikke er nødvendigt. Ligeledes lagres alle svar offline, indtil der automatisk oprettes forbindelse til serveren. Herefter synkroniseres offline data til vores centrale database.

Den indsamlede data kan herefter eksporteres til forskningsenhedens egne analyse systemer.

  • Custom app
  • Offline tilgængeligt indhold
  • Automatisk upload til server
  • Synkronisering med analyse systemer


Udbytte

  • Fleksibel og brugervenlig løsning
  • Lettere at behandle kundedata
  • Tidsbesparende, da alle data registreres direkte i app'en


 

 Hent app'en her  

 

Til den nye custom app løsning, har vi produceret en videointroduktion. Her kan du få et indblik i app'ens design og funktioner.

Relaterede cases