Rockwool Fondens forskningsenhed indsamler og producerer ny viden inden for de samfundsproblemer, vi står over for i Danmark. Deres fokus er i høj grad rettet mod arbejdsmarkedsforhold og vores funktioner inden for velfærdssamfundet. 

Forskningsenheden benytter både kvalitative og kvantitative metoder i deres søgen efter data. De bruger eksempelvis spørgeskemaer, interviews mv. som nogle af deres indsamlingsmetoder. 

Formål

Det at analysere og sortere data fra forskellige indsamlingsmetoder er ofte en lang og tidskrævende proces. For at undgå den manuelle håndtering af dataene ønsker forskningsenheden en mere tidsbesparende løsning. 

Løsning

Vi har i samarbejde med Rockwool Fondens forskningsenhed udviklet en custom-app, som registrerer respondenternes aktiviteter og gemmer disse i en database. 

Udbytte

Forskningsenheden har i dag et værktøj, som gør dataindsamlings- og analyseprocessen meget mere brugervenlig og tidsbesparende. 

Om løsningen

 

Vi har udviklet en app-løsning for Rockwool Fondens forskningsenhed, som registrerer respondenters aktiviteter og gemmer disse i en database. 

Løsningen indeholder blandt andet: 

Custom-app

Offline visning af indhold

Automatisk upload til server

Synkronisering med analyse-system

Custom-app

Vi har udviklet en specialdesignet app-løsning til forskningsenheden for at imødekomme de specifikke behov, de havde. Løsningen er unik og består af specialdesignede funktioner, som tilsammen skaber et værktøj, der er tilpasset behovene.

Respondenterne modtager et unikt bruger-login, hvorefter de tilhørende data til en given undersøgelse vil blive oploadet. På denne måde styrer appen, hvilke oplysninger, der er tilgængelige for hvem. 

Offline visning af indhold

Med tanke på at effektivisere forskellige arbejdsprocesser har vi sørget for at forksningsenheden altid har adgang til appens indhold.

Forskningsenheden er ikke afhængig af respondenternes adgang til netforbindelse, da alle dataene i form af spørgeskemaer, interviews og de tilhørende svar er gemt offline på den lokale enhed ind til enheden er koblet til nettet. Når der er netforbindelse bliver de gemte data overført via en synkronisering mellem appen og vores centrale database. 

Automatisk opload til server

Alle de indsamlede data vil blive oploadet til vores server helt automatisk.

På denne måde skal forskningsenheden ikke selv stå for det administrative arbejde, men kan rette fokus mod undersøgelsernes indhold og analyser. 

Synkronisering med analyse-system

Den indsamlede data kan eksporteres til forskningsenhedens eget analyse-system for videre behandling. 

Det gør det nemt og bekvemt for medarbejderne at indhente oplysninger fra en undersøgelse for derefter at foretage analyser. 

Om udbyttet

 

Rockwool Fondens forskningsenhed har i dag et værktøj, som gør dataindsamlings- og analyse processen betydeligt mere brugervenlig og tidsbesparende. På grund af integrationen med et eksisterende analyse system behøver forskningsenheden ikke at bekymre sig om at copy/paste eller at sikre at indhold er, som det skal være. Alt data er samlet ét sted, som gør det nemmere at håndtere. 

Udover de fordele forskningsenheden får gavn af, så er løsningen også værdifuld for respondenterne. De bliver mødt af et simpelt og tydeligt design hvad angår opbygning og navigation, så de kan fokusere på selve undersøgelsen. 

For at opsummere er udbyttet relateret til:

Dataindsamlings- og analyseprocessen er brugervenlig og tidsbesparende

Det er nemmere at håndtere data

Respondenterne er mødt af et professionel værktøj

Relaterede cases