DST-CHEMICALS udvikler og producerer affedtnings- og rengøringsmidler til den metalforarbejdende industri. Virksomhedens primære kunder finder du inden for automobilindustrien samt producenter af toge, skibe, el-motorer, vindmøller, valseværker og hærderier. 

Formål

DST-CHEMICALS ønskede at mindske registreringsbesværet, som var en meget tidskrævende proces både før, under og efter et kundebesøg. 

Løsning

Virksomheden har fået en Salestool-løsning baseret på vores mange standard features, der sikrer virksomheden en brugervenlig og gennemtestet app.

Udbytte

DST-CHEMICALS har fået en løsning, der effektiviserer processen for dataregistrering ved at lade medarbejderne kunne udfylde data 'on location'. 

Om løsningen

 

DST-CHEMICALS har fået en Salestool-app, der er baseret på vores mange standard features, som sikrer virksomhedens medarbejdere en brugervenlig og gennemtestet app. Derudover er appen integreret med virksomhedens eksisterende CRM-system Microsoft Dynamics, som letter det administrative arbejde for medarbejderne. 

Løsningen indeholder blandt andet:

Salestool til iOS

Integration med CRM-system

'Big brother'-funktion

Nem registrering af brugere

Salestool til iOS

Salestoolen er baseret på vores mange standard features, som sikrer DST-CHEMICALS'  medarbejdere en brugervenlig og gennemtestet app.

DST CHEMICALS har fået designet appen ud fra deres behov og ønsker, så den imødekommer og effektiviserer medarbejdernes daglige arbejsflow. Salestoolen er et unikt værktøj i forhold til at udnytte tiden bedst muligt og lette forskellige arbejdsprocesser.

Saletoolen er udviklet til iPad. 

Integration med CRM-system

Salestool-løsningen er integreret med DST-CHEMICALS' eksisterende CRM-system Microsoft Dynamics for at effektivisere den daglige registrering af data. 

Tidligere anvendte virksomhedens medarbejdere papirformularer til at registrere og notere feedback, når de var på kunde- eller servicebesøg. Rent praktisk udfyldte medarbejderne manuelt papirerne hos kunden, hvorefter de igen manuelt tastede dataene ind i CRM-systemet, når de var tilbage på kontoret.

Det betød, at DST-CHEMICALS' medarbejdere brugte meget tid på at gennemgå de konkrete emner for derefter at registrere dem på kontoret. 

Med integrationen til CRM-systemet slipper medarbejderne for den tidskrævende opgave samtidig med, at de registrerede data bliver opdateret med det samme uden eventuelle forglemmelser. 

'Big brother'-funktion

I løsningen er der en funktion kaldet 'Big brother', som nærmere beskrevet giver dig mulighed for at overvåge, hvorvidt brugerne har opdateret sit materiale i appen. Herved kan du sikre dig at indholdet altid er opdateret efter et kunde- eller servicebesøg.

Udover opdateringen er det også muligt at se resterende diskplads samt strømniveauet, der er til rådighed på de enkelte enheder.

Nem registrering af brugere

Ved hjælp af enhedens unikke IMEI-nummer er det nemt at registrere og tilknytte bestemte brugere til en bestemt enhed. På denne måde er det simpelt at sikre, hvilke medarbejder der har adgang til hvad.

Om udbyttet

 

DST-CHEMICALS har fået en alt-i-en løsning, der gør det nemt at registrere data ved kunde- og servicebesøg. Daglige arbejdsprocesser er blevet effektiviseret og derfor kan sælger og tekniker bruge mere tid på salg og service i stedet for administrativt arbejde. 

Derudover er alt materiale både online og offline tilgængeligt, hvilket DST-CHEMICALS kan drage nytte af. Medarbejderne kan nemlig altid tilgå det eksisterende materiale uanset, hvor de er. Således kan de møde velforberedte op til et eventuelt kundemøde, eller de kan slå oplysninger op fra tidligere møder under selve besøget. Dette er ikke blot en praktisk fordel, men smitter også af på virksomhedens professionelle fremtoning. 

For at opsummere er udbyttet relateret til: 

Effektiv dataregistrering

Tidsbesparende arbejdsproces

Altid opdateret indhold tilgængeligt 24/7

Professionel fremtoning

Relaterede cases